Skip to Content

 

Artikkel om Asker Tek og Skanskas BIMsatsing

2017-06-01

Les i byggenytt om Skanskas satsing på BIM pilotprosjekt på Asker Tek.