Skip to Content

 

Hagaløkkveien 28 AS

2011-03-17

Aibel har bestilt opsjonen på bygging av delprosjekt KB1. Prosjektering og bygging igangsatt!