Skip to Content

 

Oslo bys arkitekturpris 2010

2010-09-30

Tvillingskolene Oppsal/Vetland har blitt valgt ut som en av 28 utvalgte kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010. Oslo bys arkitekturpris ble opprettet av Oslo bystyre i 2000 og utdelt første gang to år senere. Den er en kommunal hederspris som kan gis til alle typer byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet. Årets prisutdeling finner sted i Oslo Rådhus 20. oktober 2010 i sammenheng med en fagdag. Les mer på PBE sine hjemmesider.