Skip to Content

 

Parallelt oppdrag om utvikling av Rud VGS

2020-03-03

Kontoret er blitt engasjert gjennom rammeavtale med Akershus Fylkeskommune/ Viken Fylkeskommune for parallelt oppdrag om utvikling av Rud vgs.

 

Prosjektet kommer til å øke elevtallet og lærere fra 1320 personer til ca. 2100. Prosjektet består av rehabilitering og nybygg på til sammen 28 400m2 BTA.