Skip to Content

 

KONTORETS FILOSOFI:

Kontoret har som målsetting å utføre arkitektfaglige konsulenttjenester av høy arkitektonisk kvalitet innenfor økonomiske og tekniske rammer til riktig tid og pris.

KONTORETS MÅLSETTING:

Vi oppfatter oss selv som generalister, og ønsker å tilby våre tjenester innen designrelaterte prosjekter, med arbeidsoppgaver fra tradisjonelle arkitekttjenester til designoppgaver innenfor mer utradisjonelle fagområder. Vår målsetting er å bli et mellomstort kontor, som har en stor nok tyngde og kapasitet til å påta seg større prosjekter, slik at kontorets spesielle kompetanse på dette området kan bli utnyttet og videreutviklet i et stadig mer kompetansekrevende marked.

BAKGRUNN /UTVIKLING:

Kontoret ble etablert i okt. 1995 av Jostein Rønsen. Firmaet sitter i dag i åpne og utadrettede kontorlokaler i Grubbegata 14, hvor vi for øyeblikket er 8 medarbeidere samt 1-2 innlede arkitekter/ ingeniører. Kontoret har fra starten hatt et nært samarbeide med Aviaplan AS, som prosjektleder for oppføringen av «Nytt tårn og sikringsbygning» for OSL på Gardermoen. Dette prosjektet ble belønnet med «BETONGTAVLEN» for fremragende byggekunst i betong. Prosjektet var meget tidkrevende/ komplisert og var i starten hovedbeskjeftigelsen for kontoret, sammen med oppføringen av to bensinstasjoner for Statoil AS på Gardermoen.

I okt. 1998 var kontoret med på å vinne 1.premie i innbudt arkitektkonkurranse om oppføring av «Nytt hovedkontor for Ericsson AS». Dette prosjektet var hovedbeskjeftigelsen de første årene sammen med en rekke større og mindre prosjekter samt flere arkitektkonkurranser.

KOMPETANSE:

Siden etableringen i 1995 har kontoret hatt oppdrag både i Østlandsregionen samt en rekke prosjekter i Nord-Norge etter seier i arkitektkonkurranse om Sør-Tromsøya sykehjem i 2002. Oppdragsmengden har variert fra kommunale, statlige/ fylkeskommunale prosjekter til utviklingsprosjekter for det private næringsliv. Kontoret har med sine ansatte en meget høy kompetanse innen design, konseptutvikling, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og prosjektstyring med hovedvekt på næringsbygg, skoleprosjekter, helsebygg og teknisk kompliserte prosjekter. Ved siden av disse hovedområdene har kontoret også vært engasjert i utvikling av boligprosjekter og noe reguleringsplanarbeide. Kontorets ansatte har vunnet, eller vært med på å vinne, flere arkitektkonkurranser både i inn- og utland. De siste årene har det blitt satset mye på 3-D prosjektering som arbeidsverktøy, med spesiell fokus på BIM.

Jostein Rønsen Arkitekter AS
Grubbegata 14
Postboks 7106 St.Olavs Plass
0130 Oslo
Org.nr.: 975 795 942 MVA

+47 22 03 40 10

kontor[at]jrarkitekter.no