Skip to Content

 

Bleiker VGS

Prosjektnr 19050
Arkitekt Jostein Rønsen Arkitekter AS
Byggherre Viken Fylkeskommune
Areal 14.000 m2
Status Skisse-/ forprosjekt, anbud, detaljprosjekt
Ferdig 2022

Tomten er i dag bebygget med diverse bygninger for Bleiker Videregående Skole. Skolen er dimensjonert for ca 450 elever, og kapasiteten vil dobles til ca 900 etter utbygging. Noen av de eksisterende bygningene rives, og det oppføres nye bygg. Den nye bebyggelsen vil tilpasses den eksisterende hva gjelder skala og form, men det er valgt en byggemetode med massivtre, som ikke gjør det naturlig å videreføre utvendig teglkledning. Det er derfor foreslått et mer moderne, tidsriktig uttrykk, med utvendig materialbruk i tre, som behandles slik at den får en naturlig gråpatinert overflate. Denne materialbruken vil harmonere godt med dagens bruk av tegl. Bruk av tre vil signalisere ærlighet i arkitekturen gjennom at bruken av massivtre også kommer til uttrykk utvendig, og tre vil være et kortreist valg med et mindre økologisk fotavtrykk enn importert tegl.

Nybygg prosjekteres for å oppnå kriteriene for «BREEAM very good» og passivhus etter Norsk standard.