Skip to Content

 

Kaldfjord skole

Prosjektnr 06050
Arkitekt Jostein Rønsen Arkitekter AS
Byggherre Tromsø kommune
Areal 600 m2
Status Bygget
Ferdig 2008

Kontoret ble engasjert av Tromsø kommune 2006 for å rehabilitere Kaldfjord skole. Prosjektet skulle i utgangspunktet bare gjøre mindre oppussingsarbeider innvendig i undervisningsarealene, musikkrom og SFO samt et nytt inngangsparti med garderobe. Etter oppstarten av rivearbeidene ble det avdekket at bygningen var i mye dårligere forfatning enn forutsatt, noe som resulterte i at bl.a takkonstruksjonen og deler av veggkonstruksjonen måtte byttes. Prosjektet ble oppgradert med nytt ventilasjonsanlegg samt at alle innvendige flater ble pusset opp på nytt.