Skip to Content

 

Nytt hovedkontor for Ericcson AS

Prosjektnr 00001
Arkitekt Jostein Rønsen Arkitekter AS/Lunde og Løvseth Arkitekter AS
Byggherre Ericcson AS
Areal 32.000 m2
Status Bygget
Ferdig 2001

Bygget ligger sentralt i Asker og ved siden av Bondi gård og i nærheten av Bondi vannet. Prosjektet har tatt utgangspunkt i gårdstunet på Bondi gård og har gruppert bygningsvolumene rundt et adkomstgårdstun og et utegårdsrom mot syd. En åpen resepsjon/ gangforbindelse binder sammen de fire kontorvolumene hvor hver blokk er tilpasset terrenget og gir en innvendig variasjon/ opplevelse sammen med gårdsrommene. Prosjektet er tilpasset det skrånende terrenget med varierende høyder og utforming. Kontorvolumene er dekomponert i elementer for å tilpasse skalaen til eksisterende gårdsanlegg samtidig som de er tilpasset terrenget for å få mest mulig lys og luft i anlegget.

Takene har fått en gjennomgående bølget bevegelse som avslutning i toppetasjene som har gitt prosjektet en egen identitet og særpreg. I hvert volum er det innpasset et utvendig gårdsrom som delvis er vender mot syd og vest for å bringe mest mulig lys inn i anlegget.Et utvendig vannspeil som delvis går inn i bygget, binder sammen anlegget i møterom-/ auditoriumsfløy under resepsjonen. Prosjektet er basert på vannbåren oppvarming med (den gang prosjektet ble bygget) Nord Europas største jordvarmeanlegg.