Skip to Content

 

Rud VGS

Prosjektnr 19110
Arkitekt Jostein Rønsen Arkitekter
Byggherre Viken Fylkeskommune
Areal 29 739 m2
Status Forprosjekt

Rud videregående skole ligger i Bærum kommune i nærheten av Hauger skole, Rosenvilde vgs og Dønski vgs. Her har Akershus Fylkeskommune besluttet å rive store deler av eksisterende bygningsmasse og etablere nybygg og beholde 3 eksisterende bygninger.

Programmert areal er totalt på 28 400m2 BTA hvor ca. 11 900m2 BTA er rehabilitering og 16 500m2 BTA er nybygg.

« Prosjektets mål er å utvikle et attraktivt skolebygg, med sin organisering/ utforming og sine miljøambisjoner, blir ledende innen skolebygg i Norge og et tilskudd til lokalmiljøet».

Med en økningen av persontallet i skolen fra 1320 til 2100 er det viktig å etablere god kommunikasjon mellom byggene på bakkeplan for å gi lett tilgang til skolens forskjellige avdelinger/ funksjoner. Vi har derfor tatt utgangspunkt i den Italienske «LANDSBY-/ BYTANKEGANGEN» hvor eksisterende bebyggelse og nybyggene fremstår som separate bygg med forskjellig arkitektonisk uttrykk. Hvert bygg forteller sin historie ut fra sin tid.

Både eksisterende bygg og nybyggene er samlet rundt et sentralt åpent uterom «LANDSBYTORG» som vil bli et sam­lende midtpunkt i anlegget. Gatene som går på kryss og tvers i landsbyen fører alle til «landsbytorget».

For å få gatene og «landsbytorget» til å bli pulserende og aktive uterom, har vi aktivert fasader ved å åpne opp og danne uteplasser og cafeer, anlagt balkonger, aktivisert med bordtennisbord, sjakk, klatrevegg, sykkelparkering etc. Bygningene henvender seg åpent til gatene og torget.

Her kan en skape aktiviteter ved å la elevene få arrangere egne utstillinger og aktiviteter. På skolen er det viktig å se og bli sett i slike «sammenhenger».

Nybyggene har som mål å oppfylle miljømålene for Breeam NOR Excellent og Viken Fylkeskommune sin MOP. Det er også foreslått å etablere et solcelleanlegg i prosjektet som tilfører eksisterende skole strøm.

Trinn 1 med rehabiliteringen av de tre eksisterende byggene sammen med et nybygg for TIP, er planlagt å stå ferdig august 2023. Trinn 2, som omfatter resten av skolen, er planlagt ferdigstilt til skolestart høsten 2025.