Skip to Content

 

Sør-Tromsøya sykehjem Tromsø

Prosjektnr 02050
Arkitekt Jostein Rønsen Arkitekter AS, Aspaas Cooper Kind AS
Byggherre Tromsø kommune
Areal ca 6.800 m2
Status Bygget
Ferdig 2006

Våren 2002 vant Jostein Rønsen Arkitekter AS og Aspaas Cooper Kind AS innbudt arkitektkonkurranse om nytt sykehjem på Sør Tromsøya. Etter konkurransefasen har prosjektet blitt videreutviklet gjennom skisse-/, forprosjekt og en ekstra kvalitetssikring for å forbedre driftskonseptet. Sykehjemmet består av 82 beboerrom som er organisert som bogruppestruktur med 8-10 beboere i hver enhet. I tillegg er det bygd et dagsenter med aktivitetsrom, kantine, hårpleie etc. som en del av anlegget. Et av hovedmålene i prosjektet har vært å bryte ned sykehjemsstrukturen og gi beboerne følelsen av å flytte over i en bolig med utvidet omsorg og trygghet uten å føle at de bor på et sykehjem. Anlegget ligger i et skrånende terreng mot syd og gir beboerne gode utsiktsforhold sammen med to vinterhaver på toppen av bygningsmassen. Materialene er i tre, glass, platekledning og betong.