Skip to Content

 

Tvillingskolene Oppsal og Vetland

Prosjektnr 05010
Arkitekt Jostein Rønsen Arkitekter AS/HUS Arkitekter AS
Byggherre Undervisningsbygg Oslo KF
Areal 9.000 m2
Ferdig 2007

Eksisterende bygningsmasse er på den ”gule listen” til Byantikvaren i Oslo, og dette har vært en utfordring ift. nye krav til undervisningsformer som krever andre arealkrav til eksisterende bygningsmasse. Anleggets eksisterende hovedintensjon med paviljonger rundt et flott gårdstun er beholdt, men to av de eksisterende bygningene ble revet og erstattet av ny bebyggelse, mens resten av bygningsmassen ble rehabilitert med ny planløsning. Skolen består av to skoler, hvor Vetland er en spesialskole for hørselshemmede sammen med en integrert M-avdeling, mens Oppsal er en vanlig 1-10 skole. De fem bygningsvolumene har enten saltak eller pulttak i 1-2 etasjer sammen med en svømmehall som er en del av de omsluttende bygningsvolumene rundt gårdstunene. Prosjektet har vært oppdelt i to byggetrinn med til dels store utfordringer ved delvis undervisning og byggeplassaktivitet samtidig.