Skip to Content

 

Vitaminveien 4

Prosjektnr 12050
Arkitekt Jostein Rønsen Arkitekter AS
Byggherre SKANSKA CDN
Areal 30.000m2

Prosjektet ble vunnet i en innbudt arkitektkonkurranse arrangert av Skanska CDN juli 2012. Etter godkjent reguleringsplan i 2015 ble premissene for prosjektet endret vesentlig og et nytt skisseprosjekt ble utarbeidet med basis i nye forutsetninger. Lamellstrukturen som var utgangspunktet for konkurranseutkastet ble forlatt. Et nytt bygningsvolum som visuelt ble splittet opp i et vestre og en østre volum sammen med et atrium med overlys ble utgangspunktet for videre bearbeidelse i forprosjektet.

Skanska CDN har utviklet et eget ventilasjonsprinsipp som baserer seg på lavere hastigheter på aggregatene og en lik himlingshøyde på alle utleiebare arealer for å gi størst mulig fleksibilitet og mindre kostnader ved ombygging. Dette er det første bygget Skanska CDN bygger i Norge med dette prinsippet.